Breed reisaanbodKosteloos donerenFAQ
Volg ons op:

algemene voorwaarden

Definities
Ontvangen commissie: de daadwerkelijk door TravelWish ontvangen inkomsten van bij TravelWish aangesloten reisorganisaties, airlines en hotels met betrekking tot online aankopen bij deze webshops.
 
Artikel 1 – Commissie
1.1 Omdat de commissies variëren per reispartner en continue aan verandering onderhevig zijn, worden de commissies niet op de site vermeld. Wens je deze exact te weten dan kun je dit per e-mail aanvragen via: info@travelwish.nl. Je ontvangt na boeking altijd een bedankmail met de exacte bijdrage die je kosteloos hebt gedaan dankzij jouw boeking. De vermelde bijdrage in de e-mail, die aan een samenwerkende stichting toekomt, wordt afgedragen op voorwaarde dat de betreffende commissie door de betreffende webwinkel of van de vertegenwoordiger(s) van de betreffende webwinkel is ontvangen.
1.2 De vermelde bijdragen zijn gebaseerd op de door of namens de reispartners aan TravelWish gecommuniceerde commissie afspraken. TravelWish is niet aansprakelijk voor fouten in de vermelde informatie over commissie afspraken.
1.3. Het aan de goede doelen toekomende deel van de commissie afspraken is te allen tijde uitsluitend gebaseerd op de door TravelWish daadwerkelijk ontvangen commissies.
1.4. TravelWish verplicht zich om minimaal 75% van de door TravelWish ontvangen commissie aan de goede doelen uit te keren.
1.5. Het uitkeringspercentage neemt toe naarmate het totaalbedrag per 6 maanden (alle ontvangen commissies) van de door TravelWish ontvangen commissie met betrekking tot de voor de goede doelen gereserveerde TravelWish website toeneemt:
Van bedragen t/m € 125.000 (zegge: honderdvijfentwintig duizend euro) wordt 75% uitgekeerd;
Van bedragen t/m € 250.000 (zegge: tweehonderdvijftig duizend euro) wordt 78,5% uitgekeerd;
Van bedragen boven de € 250.000 wordt 80% uitgekeerd.
 
Artikel 2 – Betaling
2.1. De betaling van het aan de stichting toekomende deel van de door TravelWish ontvangen commissie zal per 6 maanden plaatsvinden op het rekeningnummer dat de goede doelen hebben aangegeven / hanteren.
2.2. De in artikel 2.1 genoemde half jaarlijkse-betalingen zullen plaatsvinden in de eerste week van januari en juli.
2.3. TravelWish keert de bedragen uit van de aankopen die in het voorgaande halfjaar zijn gedaan. (dus: in januari worden de bedragen uitbetaald die tussen 1 juli en 1 januari vrij zijn gespeeld). De betalingen zullen uitsluitend van toepassing zijn op die vakanties die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden; d.w.z. dat er geen bijdrage aan het goede doel wordt gedaan indien een vakantie is geannuleerd.
2.4. Betalingen aan de goede doelen zullen rechtstreeks geschieden op de bankrekeningen van de desbetreffende stichtingen.
2.5. TravelWish is geenszins verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door TravelWish aan goede doelen worden gedaan.
 
Artikel 3 - Samenwerking met goede doelen/stichtingen.
3.1. TravelWish is gerechtigd om ANBI geregistreerde goede doelen op de website toe te voegen in overleg.
3.2 Andere goede doelen, stichtingen en/of verenigingen worden handmatig toegevoegd, naar eigen inzien en in nauw overleg.
3.3. TravelWish is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van de in artikel 3.1 toegevoegde stichtingen/verenigingen.
 
Artikel 4 – Inzichtelijkheid voor stichtingen; transparantie
4.1. De aangesloten goede doelen kunnen op de TravelWish site zien wat de bijdragen zijn.
 
Artikel 5 - Beëindiging samenwerking met goed doel
5.1. Elk goed doel/stichting is gerechtigd de overeengekomen samenwerking te allen tijde te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand.
5.2. Onverminderd haar overige rechten is TravelWish gerechtigd om het partnerschap met een goed doel/stichting te beëindigen, zonder opgave van redenen met een opzegtermijn van 1 maand.
 
Artikel 6 - Gevolgen beëindiging samenwerking goed doel
6. Indien het partnerschap met een goed doel, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. worden de link(s) verbroken;
b. kan het goede doel geen aanspraak (meer) maken op commissie met uitzondering van de door TravelWish ontvangen commissie ter zake van verkopen die zijn verricht vóór de beëindigingsdatum;
c. is het goede doel niet langer gerechtigd om de naam TravelWish en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van TravelWish in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3 te gebruiken.
 
Artikel 7 – Diversen
7.1. Een goed doel zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van TravelWish en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens TravelWish zonder eerst nadrukkelijk overleg te plegen.
7.2. De vakantieboekingen worden direct bij de aangesloten reispartners gedaan. TravelWish is daardoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen aangaande de uitvoering van de diensten, reizen, documenten betreffende de reispartners. TravelWish werkt uitsluitend samen met reispartners die aangesloten zijn bij de ANVR en SGR waardoor ‘het vertrouwen’ is gewaarborgd
7.3. TravelWish is te allen tijde gerechtigd om de TravelWish voorwaarden te veranderen / te herzien.
7.4. Deze voorwaarden, als ook alle overige mededelingen door of namens TravelWish, zijn en worden met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in deze voorwaarden (dan wel in één of meerdere overige mededelingen) toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kan TravelWish niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of onjuistheden.
 
Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De TravelWish voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht.

WAAROM VIA TRAVELWISH BOEKEN

  • BREED REISAANBOD

    Boek je vakantie via TravelWish op de website van vele reisorganisaties, airlines en hotels. Van een weekendje weg tot een verre bestemming.

  • GOEDE DOELEN

    Bij elke boeking doneer je zonder extra kosten aan reis- en recreatief gerelateerde projecten en goede doelen naar keuze.

  • GRATIS STAATSLOT

    Per boeking ontvang je een gratis 1/5de staatslot. Zo maak je kans op de jackpot en je ultieme TravelWish te winnen.

 
ZOEK JE VAKANTIE